Tuesday, July 28, 2009

Pelan tindakan

Berikut adalah pelan tindakan yang bakal dilaksanakan:
1) Ceramah - Pengenalan kepada alam sekitar & Pengurusan sisa pepejal

2) Gotong Royong

3) Pertandingan zon hijau

4) Aktiviti kitar semula

5) Ceramah kitar semula

6) Pertandingan melukis poster

7) Kempen Bumi Hijau

8) Bengkel kursus The Art of Recycling

9) Kempen Sifar Sampah